AESCULAP AMBULANCE

Dolní Břežany

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.

Kardiologie - onemocnění srdce a cév

Máme dlouholeté zkušenosti s kardiologickými vyšetřovacími metodami, v naší ordinaci se specializujeme výhradně na neinvazivní diagnostické postupy. Kromě standartního EKG záznamu dokážeme analyzovat celodenní EK záznam (24 hodinový záznam 12 svodů, tzv. Holterovo monitorování), měření ABPM (celodenní záznam krevního tlaku). Provádíme zátěžovou ergometrii (záznam EKG během cvičení - šlapání na rotopedu) a echokardiografii (ultrazvuk srdce, transthorakálně).

V naší péči máme pacienty s ICHS, po infarktu myokardu, s fibrilací síní i jinými arytmiemi. Spolupracujeme s invazivními kardiology a kardiochirurgy z IKEM a z FN Motol, kam pacienty v případě potřeby odesíláme.

Kardiologické vyšetření a veškeré diagnostické metody provádíme z časových a provozních důvodů výhradně po předchozím objednání (výjimku tvoří akutní pacienti).