AESCULAP AMBULANCE

Dolní Břežany

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.


Prim.MUDr.Petr Potužník, vedoucí lékař

Promoval na 1.lékařské fakultě UK v Praze v roce 1993. Pracoval ve FN Motol, nejprve na Interní a kardiologické klinice, pak na Urgentním příjmu dospělých. Několik let pracoval v zahraničí: ve Švýcarsku (Inselspital Bern) oddělení invazivní kardiologie, kde asistoval Prof.B.Meierovi (ten provedl první angioplastiku na světě) a v USA, Cincinnati, Ohio, kde se věnoval klinickému výzkumu. Atestoval z vnitřního lékařství, má aprobaci pro pro kardiologické vyšetřovací metody a pro obor praktické všeobecné lékařství. Od roku 2011 provozuje vlastní lékařskou praxi, do roku 2018 pracoval paralelně ve FN Motol. Je držitelem primářské licence v oboru interní medicina a praktické lékařství.

Věnuje se kardiologickým vyšetřovacím metodám, mluví anglicky, německy, rusky a italsky. Nadále se zabývá klinickým výzkumem, podílí se na výuce mediků a lékařů v předatestační přípravě, přednáší na odborných kongresech.

Pracuje v ordinacích v Dolních Břežanech a v Praze-Stodůlkách podle platných ordinačních hodin.


Doc.MUDr.Jaromír Chlumský, PhD

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1986, poté pracoval v IKEM, na Interní klinice FN Pod Petřínem a ve FN Motol. Atestoval z vnitřního lékařství (1. a 2. stupeň) a kardiologie, má oprávnění Ministerstva zdravotnictví pro obor praktické všeobecné lékařství. Vyučuje studenty medicíny, přednáší na různých kongresech a publikuje v českých i zahraničních časopisech.

Pracuje v ordinaci v Praze-Radlicích podle platných ordinačních hodin.


MUDr. Anna Matoušková, vedoucí praktická lékařka

Promovala na 2. lékařské fakultě UK v roce 2008, poté nastoupila na 2. interní kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde pracovala na lůžkovém oddělení a v diabetologické ambulanci. V roce 2010 složila zkoušku z interního kmene (dříve interní atestace I. stupně). Od roku 2011 pracovala jako praktická lékařka pro dospělé, v roce 2013 složila z tohoto oboru atestaci. Absolovovala kursy pro ultrazvukové vyšetření.

Během studia absolvovala stáže v zahraničí (Mexiko, Španělsko, Velká Británie), hovoří anglicky a španělsky.

Pracuje v ordinaci v Dolních Břežanech, podílí se na výuce mediků a lékařů v předatestační přípravě.


MUDr. Veronika Rulíšková

Promovala na 3.LF UK v roce 2005. Od roku 2005-2009 pracovala na interním oddělení nemocnice R+S Benešov. Následně 2009-2011 pracovala na interním a nefrologickém odděnení VFN v Praze na Strahově.

V roce 2011 složila atestační zkoušku ze všeobecného interního lékařství. Od roku 2011 doposud pracuje na Urgentním příjmu VFN na částečný úvazek. Současně od roku 2011 - 2020 pracovala v interní ambulanci rehabilitační a ortopedické kliniky na Malvazinkách. Přechodně také působila v interní a kardiologické ambulanci v Dejvicích. V mezidobí absolvovala stáž na klinice gastroenterologie VFN a získala licenci k prováděni abdominální ultrasonografie.

Od 9/2021 se školí v nástavbovém oboru angiologie.


MUDr. Magdalena Švecová

Promovala na 1. lékařské fakultě UK v roce 2018, poté nastoupila na chirurgii v Benešově. V roce 2020 pracovala na Klinice popáleninové medicíny v Praze. Od roku 2023 pracuje jako praktická lékařka pro dospělé.

Věnuje se postgraduálnímu studiu a absolvovala stáž v Německu. Přednášela na odborných kongresech.

Od roku 2023 se věnuje lékařské akupunktuře.

Pracuje v ordinaci v Dolních Břežanech (pondělí - čtvrtek). V pátek v ordinaci ve Stodůlkách.


MUDr.Barbora Volfová

Promovala na 3. lékařské fakultě UK v roce 2020, poté pracovala na interním oddělení Nemocnice Kladno. Tam se kromě práce na lůžkovém oddělení podílela i na vedení angiologické ambulance.

V roce 2023 složila zkoušku z interního kmene a nyní pracuje jako praktická lékařka pro dospělé. V rámci získávání praxe absolvovala stáž v Německu.

Pracuje v ordinaci v Dolních Břežanech (úterky a pátky).


Pavla Chmárová

Ukončila v roce 1993 Střední zdravotnickou školu a v roce 2008 složila atestační zkoušku v oboru intenzivní medicína a intenzivní přednemocniční péče. Pracovala mimo jiné na transplantační jednotce FN Motol, na traumatologickém JIP a jako zdravotnický záchranář.

Od roku 2016 pracuje v naší ordinaci v Dolních Břežanech, kde se spolupodílí na vyšetření pacientů, podává injekce a nitrožilní infuze.


Iveta Hrůzová

Po ukončení Střední zdravotnické školy v Liberci nastoupila na chirurgické odd. a následně na Anesteziologicko resuscitační odd.Ústřední vojenské nemocnice.

Po odchodu z ÚVN dlouho pracovala v jiném oboru, ale nyní se věnuje ambulantní péči v naší ordinaci a částečně v chirurgické ambulanci na Poliklinice Budějovická.


Narine Vasiljanová

Vystudovala střední zdravotnickou školu s maturitou, následně pracovala v ÚVN na rehabilitačním a infekčním oddělení.

Od 2014 do 2018 vykonávala práci sestřičky a také vrchní sestry v do zubní ordinaci Smart Care.

Od roku 2022 pracuje jako všeobecná zdravotní sestra v naší ordinaci v Dolních Břežanech.