AESCULAP AMBULANCE

Dolní Břežany

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.


MUDr. Petr Potužník

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1993. Pracoval ve FN Motol, nejprve na Interní a kardiologické klinice a od roku 2002 na Urgentním příjmu dospělých, kde pracuje na malý uvazek dosud. Atestoval z vnitřního lékařství, má aprobaci pro obory praktické všeobecné lékařství a interní medicína. Věnuje se kardiologickým vyšetřovacím metodám.

Zabývá se klinickým výzkumem, absolvoval pracovní pobyty ve Švýcarsku a v USA, přednáší na odborných kongresech.

Pracuje v ordinacích v Dolních Břežanech a v Praze-Stodůlkách podle platných ordinačních hodin.


Doc.MUDr.Jaromír Chlumský, PhD

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1986, poté pracoval v IKEM, na Interní klinice FN Pod Petřínem a ve FN Motol. Atestoval z vnitřního lékařství (1. a 2. stupeň) a kardiologie, má oprávnění Ministerstva zdravotnictví pro obor praktické všeobecné lékařství. Vyučuje studenty medicíny, přednáší na různých kongresech a publikuje v českých i zahraničních časopisech.

Pracuje v ordinaci v Praze-Radlicích podle platných ordinačních hodin.


MUDr.Zora Drouotová

Promovala v roce 1986 na FVL UK, v Praze po té nastoupila na interní oddělení nemocnice Písek. V roce 1989 atestovala z vnitřního lékařství a následně pracovala v nemocnici Pod Petřínem, kde se věnovala endokrinologii (hormonální poruchy). Má specializaci na angiologii (onemocnění cév) a rok pracovala ve Francii - hovoří plynně francouzsky.

Mudr.Drouotová nyní pracuje ve své ordinaci v Praze Stodůlkách (poliklinika Hostinského), a v úterky a čtvrtky odpoledne v Dolních Břežanech. V úterky a čtvrtky dopoledne v Praze-Radlicích.


MUDr. Anna Matoušková

Promovala na 2. lékařské fakultě UK v roce 2008, poté nastoupila na 2. interní kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde pracovala na lůžkovém oddělení a v diabetologické ambulanci. V roce 2010 složila zkoušku z interního kmene (dříve interní atestace I. stupně). Od roku 2011 pracovala jako praktická lékařka pro dospělé, v roce 2013 složila z tohoto oboru atestaci.

Během studia absolvovala stáže v zahraničí (Mexiko, Španělsko, Velká Británie), hovoří anglicky a španělsky.

Pracuje v ordinaci v Dolních Břežanech (úterky).MUDr. Hana Zíková

Promovala na plzeňské Fakultě všeobecného lékařství UK roce 2005. Absolvovala studijní stáž v Itálii a v Ústavu plastické chirurgie a chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou. Po promoci nastoupila na Chirurgickou kliniku 2.LF UK a ÚVN v Praze, kde složila 1.atestaci z chirurgie v roce 2009, dále pracovala na chirurgicko-ortopedickém oddělení Rehabilitační kliniky na Malvazinkách a na chirurgickém oddělení nemocnice Privamed v Rakovníku. Od roku 2016 pracovala jako praktický lékař v soukromé ordinaci v Kladně a v Praze, zároveň pracovala jako ambulantní chirurg v Kladně. Od roku 2012 se věnovala kromě své klinické praxe i cestovní medicíně a repatriacím ze zahraničí na pozici lékařského konzultanta, od roku 2016 pracuje jako posudkový a regulující lékař komerční pojišťovny doposud. Hovoří plynně anglicky a domluví se německy.

Ordinuje v Dolních Břežanech v pátky.


Kateřina Potužníková

Po absolvování střední zdravotnické školy pracovala v Závodní nemocnici Ostrava-Vítkovice na interním i gynekologickém oddělení, následně v gynekologické ordinaci v Ostravě. Poté pracovala ve farmaceutickém průmyslu (obchodní ředitelka).

Nyní se opět věnuje ambulantní péči v naší ordinaci v Praze-Stodůlkách, kde provádí mimo jiné krevní náběry a podává nitrožilní infuze.


Pavla Chmárová

Ukončila v roce 1993 Střední zdravotnickou školu a v roce 2008 složila atestační zkoušku v oboru intenzivní medicína a intenzivní přednemocniční péče. Pracovala mimo jiné na transplantační jednotce FN Motol, na traumatologickém JIP a jako zdravotnický záchranář.

Od roku 2016 pracuje v naší ordinaci v Dolních Břežanech, kde se spolupodílí na vyšetření pacientů, podává injekce a nitrožilní infuze.