AESCULAP AMBULANCE

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.


MUDr. Petr Potužník

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1993. Pracoval ve FN Motol, nejprve na Interní a kardiologické klinice a od roku 2002 na Urgentním příjmu dospělých, kde pracuje na malý uvazek dosud. Atestoval z vnitřního lékařství, má aprobaci pro obory praktické všeobecné lékařství a interní medicína. Věnuje se kardiologickým vyšetřovacím metodám.

Zabývá se klinickým výzkumem, absolvoval pracovní pobyty ve Švýcarsku a v USA, přednáší na odborných kongresech.

Pracuje v ordinacích v Dolních Břežanech a v Praze-Stodůlkách podle platných ordinačních hodin.


Doc.MUDr.Jaromír Chlumský, PhD

Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v Praze v roce 1986, poté pracoval v IKEM, na Interní klinice FN Pod Petřínem a ve FN Motol. Atestoval z vnitřního lékařství (1. a 2. stupeň) a kardiologie, má oprávnění Ministerstva zdravotnictví pro obor praktické všeobecné lékařství. Vyučuje studenty medicíny, přednáší na různých kongresech a publikuje v českých i zahraničních časopisech.

Pracuje v ordinaci v Praze-Radlicích podle platných ordinačních hodin.


MUDr.Zora Drouotová

Promovala v roce 1986 na FVL UK, v Praze po té nastoupila na interní oddělení nemocnice Písek. V roce 1989 atestovala z vnitřního lékařství a následně pracovala v nemocnici Pod Petřínem, kde se věnovala endokrinologii (hormonální poruchy). Má specializaci na angiologii (onemocnění cév) a rok pracovala ve Francii - hovoří plynně francouzsky.

Mudr.Drouotová nyní pracuje ve své ordinaci v Praze Stodůlkách (poliklinika Hostinského), a v úterky a čtvrtky odpoledne v Dolních Břežanech. V úterky a čtvrtky dopoledne v Praze-Radlicích.


MUDr. Karin Vacková

Promovala na Lékařské Fakultě v Košicích v roce 2000, od roku 2003 pracuje v Praze. Má atestaci z urgentní mediciny (2004) a atestaci z praktického lékařství (2012). Hovoří anglicky a slovensky.

Pracuje na Urgentním příjmu dospělých ve FN Motol a v ordinaci v Praze-Stodůlkách (v pátky).


MUDr. Martina Tuháčková

Promovala v roce 2013 na 2.Lékařské fakultě UK v Praze, absolvovala stáže v Nemocnici Na Bulovce, v Orlickoústecké nemocnici a ve FN Hradec Králové. Po studiu nastoupila na Interní kliniku FN Motol, kde pracuje doposud.

Ordinuje ve Stodůlkách ve středy odpoledne.


Kateřina Potužníková

Po absolvování střední zdravotnické školy pracovala v Závodní nemocnici Ostrava-Vítkovice na interním i gynekologickém oddělení, následně v gynekologické ordinaci v Ostravě. Poté pracovala ve farmaceutickém průmyslu (obchodní ředitelka).

Nyní se opět věnuje ambulantní péči v naší ordinaci v Praze-Stodůlkách, kde provádí mimo jiné krevní náběry a podává nitrožilní infuze.


Pavla Chmárová

Ukončila v roce 1993 Střední zdravotnickou školu a v roce 2008 složila atestační zkoušku v oboru intenzivní medicína a intenzivní přednemocniční péče. Pracovala mimo jiné na transplantační jednotce FN Motol, na traumatologickém JIP a jako zdravotnický záchranář.

Od roku 2016 pracuje v naší ordinaci v Dolních Břežanech, kde se spolupodílí na vyšetření pacientů, podává injekce a nitrožilní infuze.


Kateřina Bukovská

Po ukončení střední zdravotnické školy v roce 1988 pracovala na interním oddělení v nemocnici v Praze 9. Dále pracovala jako sestra v ambulanci na ORL a foniatrii, následně 9 let pracovala v ambulanci očního lékaře.

Od prosince 2017 pracuje v naší ordinaci v Dolních Břežanech.