AESCULAP AMBULANCE

Dolní Břežany

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.

Pracobně lékařská péče

V souladu s platnou legislativou zajišťujeme vyšetření a sledování zaměstancnů v rizikových kategoriích 1 a 2. Prohlídky a související administrativu platí zaměstnavatel na základě řádné smlouvy.

Zajišťujeme vstupní a periodické prohlídky i dohled na pracovišti. Pokud je zájem, můžeme poskytnout školení o první pomoci.