AESCULAP AMBULANCE

Dolní Břežany

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.

Prohlídky sportovců

V našich ordinacích nabízíme preventivní vyšetření sportovců s cílem snížení rizika pšokození zdraví při sportu. Sportovní aktivity představují nedílnou součást zdravotního životního stylu a o smutnější je, když jsme sdělovacími prostředky informováni o náhlých a neočekávaných úmrtí sportovců různých věkovýh kategorií. Výkonostní sportovci bývají sice obvykle sledováni specialisty na sportovní medicinu, ti se ale často zaměřují hlavně na optimalisaci treninku a zvýšení výkonosti sportovce. My nabízíme preventivní vyšetření sportovců za použití neinvazivních kardiologických diagnostických metod, kdy umíme odhalit až 90% stavů, které se na náhlém úmrtí sportovců podílí:

  1. Prosté fyzikální vyšetření a standartní 12svodové EKG odhalí zhruba třetinu možných onemocnění. (Poruchy rytmu a převodního systemu, ICHS, hypertrofii srdce, šelest), a mělo by být standartem u všech sportovců.
  2. Utrazvuk srdce (echokardiografie) dokáže odhalit přibližně druhou třetinu onemocnění - zejména různé kardiomypathie, poruchy kinetiky a chlopenní vady, vrozené srdeční vady).
  3. Další čtvrtinu onemocnění lze diagnostikovat při zátěžové ergometrií nebo kontinuálním ekg záznamem během zátěže (ekg Holterem).
  4. Zbývajících 10% nelze neinvazivní diagnostikou odhalit.
Pojišťovny hradí ekg všem klientům nad 40 let věku jednou za 2 roky, ostatní vyšetření si platí sportovci sami dle platného ceníku

Vyšetření spotovců provádíme z časových a provozních důvodů výhradně po předchozím objednání.