AESCULAP AMBULANCE

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.COVID 19 a infuze s vitaminem C

Ukazuje se, že nitrožilní infuze vysokých dávek vitaminu C má nejen preventivní efekt související s podporou imunity, ale představuje i vhodnou léčbu u pacientů s pozitivním nálezem Covid 19

V naší ordinaci podáme infuze s vitaminem C již řadu let s cílem popdory imunity a zelpšení kvality života chronicky nemocných. Bez vedlejších a nežádoucích účinků s různe pozitivním individuálním efektem. Vědci nyní diskutují účinek vysokých dávek vitaminu C nejen v prevenci infekce Covid 19, ale i při již probíhajícím onemocnění. Probíhá mezinárodní klinická studie, kde se testují různě vysoké dávky vitaminu C. V naší ordinaci podáváme standartně 7,5 g vitaminu C ve 20 minutové infuzi,  s možným navýšením na 15 g, zásadně mimo ordinační hodiny. Léčbu pojišťovna nehradí, dávka 7,5 g stojí 800 Kč.
--------------------------------------
Úspěšná léčba vysokými dávkami vitamínu C u pacientů se závažnou a kritickou infekcí COVID-19, Richard Cheng, MD, PhD
přetištěno z internetu z veřejného zdroje
------------------
(OMNS 18. března 2020) Skupina lékařů, poskytovatelů zdravotní péče a vědců se sešla 17. března 2020 online, aby diskutovala o použití vysokodávkového intravenózního vitamínu C (IVC) při léčbě středně těžkých až těžkých případů pacientů s Covid-19 . Klíčovým hostem byl Dr. Enqian Mao, vedoucí oddělení urgentní medicíny v Ruijin Hospital, hlavní nemocnici v Šanghaji, spojený s Joatong University College of Medicine. Dr. Mao je také členem týmu senior expertů v Šanghajském veřejném zdravotním centru, kde byli léčeni všichni pacienti Covid-19. Kromě toho Dr. Mao byl spoluautorem pokynů Shanghhai pro léčbu infekce Covid-19, oficiálního dokumentu schváleného Šanghajskou lékařskou asociací a vládou města Šanghaje. [1]
Dr. Mao používá lék IVC s vysokou dávkou k léčbě pacientů s akutní pankreatitidou, sepsou, chirurgickým hojením ran a dalšími zdravotními stavy více než 10 let. Když propukl Covid-19, on a další odborníci mysleli na vitamin C a doporučili IVC k léčbě středně těžkých až těžkých případů pacientů s Covid-19. Doporučení bylo brzy na začátku epidemie přijato týmem odborníků v Šanghaji. Všichni vážní nebo kriticky nemocní pacienti Covid-19 v oblasti Šanghaje byli od 17. března 2020 léčeni v Šanghajském veřejném zdravotním centru, celkem 358 pacientů Covid-19.
Dr. Mao uvedl, že jeho skupina léčila ~ 50 případů středně závažných až závažných případů infekce Covid-19 vysokou dávkou IVC. Dávkování IVC bylo v rozmezí 10 000 mg - 20 000 mg denně po dobu 7 až 10 dní, s 10 000 mg pro mírné případy a 20 000 pro závažnější případy, určeno plicním stavem (většinou indexem kyslíku) a koagulačním stavem. Všichni pacienti, kteří dostávali IVC, se zlepšili a nedošlo k žádné úmrtnosti. Ve srovnání s průměrem 30denního nemocničního pobytu pro všechny pacienty Covid-19 měli pacienti, kteří dostávali vysokou dávku IVC, pobyt v nemocnici kratší o 3-5 dnůnež celkový počet pacientů. Dr. Mao diskutoval zejména o jednom závažném případě, který se rychle zhoršoval. Byl podáván bolus 50 000 mg IVC po dobu 4 hodin. Plicní stav pacienta (index oxygenace) se stabilizoval a zlepšil, jak tým kritické péče sledoval v reálném čase. Nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky u žádného z případů léčených vysokou dávkou IVC.
Mezi mezinárodní odborníky, kteří se dnešní videokonference zúčastnili, byli: Dr. Atsuo Yanagisawa, dříve profesor medicíny na Kyorinské univerzitě v Tokiu v Japonsku a prezident Mezinárodní společnosti pro ortomolekulární medicínu; Dr. Jun Matsuyama z Japonska; Dr. Michael J Gonzalez, profesor na University of Puerto Rico Medical Sciences, Dr. Jean Drisko, profesor medicíny, a Dr. Qi Chen, profesor farmakologie, oba na Kansas University Medical School, Dr. Alpha "Berry" Fowler, profesor plicní medicíny a medicíny kritické péče, Virginie Commonwealth University, Dr. Maurice Beer a Asa Kitfield, oba od NutriDrip a Integrative Medical NY, New York City; Dr. Hong Zhang z Pekingu; William T. Penberthy, PhD z CME Scribe, Florida; Ilyes Baghli, MD, prezident alžírské společnosti pro výživu a ortomolekulární medicínu (SANMO); Drs. Mignonne Mary a Charles Mary Jr z Remedy Room, New Orleans; Dr. Selvam Rengasamy, prezident SAHAMM v Malajsii. Tuto konferenci jsem koordinoval já, Richard Cheng, MD, PhD z Integračního zdravotnického centra Cheng v Jižní Karolíně a vedoucí poradce lékařské asociace Shenzhen a centrální nemocnice Shenzhen BaoAn.
Ačkoli krátké setkání trvající méně než 45 minut kvůli omezené časové dostupnosti Dr. Mao, publikum děkovalo Dr. Maovi za jeho čas a sdílení a přáli si udržet komunikační kanál otevřený a také schopný mluvit s dalšími klinickými lékaři pracujícími v první linii proti Covid-19.
Na samostatném setkání jsem měl tu čest hovořit s Sheng Wangem, MD, Ph.D., profesorem medicíny kritické péče v 10. nemocnici v Šanghaji, Tongji University College of Medicine v čínské Šanghaji , který také sloužil v týmu Senior Clinical Expert Team kontrolního a preventivního týmu v Šanghaji Covid-19. O této infekci Covid-19 jsme se dozvěděli tři hodiny, řekl Dr. Wang:
1. Včasná a vysokodávková IVC je velmi užitečná při pomoci pacientům Covid-19. Data jsou stále dokončována a formální dokumenty budou předloženy ke zveřejnění, jakmile budou kompletní.
2. Zdá se, že pacienti Covid-19 mají vysokou míru hyper-koagulace. Mezi závažnými případy vykazovalo ~ 40% závažných případů hyper-koagulabilitu, zatímco počet mezi mírnými až středně závažnými případy byl 15-20%. Heparin byl používán mezi těmi, kteří měli problémy s koagulací.
3. Třetí důležitá ponaučení je pro zdravotnický tým důležité, aby se zařízení připravilo nosit ochranný oděv při nejbližší příležitosti pro intubaci a další záchranná opatření. Zjistili jsme, že pokud budeme čekat, až se u pacienta vyvinou plně foukané znaky pro intubaci, pak jsme se připravili na intubaci, ztratili bychom cenné minuty. Léčebný tým by tedy měl snížit prahovou hodnotu pro intubaci, aby měl tým dostatek času (asi 15 minut), aby se tým mohl přizpůsobit. Tato kritická 15-30 minut by mohla změnit výsledek.
Také oba Dr. Mao a Wang potvrdili, že v jiných částech země existují další lékařské týmy, které užívají vysoké dávky IVC k léčbě pacientů s přípravkem Covid-19.
Další zprávy a informace o úspěšném použití intravenózního vitaminu C Čínou proti COVID-19:
 5. března 2020 Vitamin C zachrání rodinu Wuhan z COVID-19
 3. března 2020 Šanghajská vláda oficiálně doporučuje vitamín C pro COVID-19
 1. března 2020 Zprávy Média útočí na léčbu COVID-19 Coronavirus vitaminem C
 28 února 2020 Vitamin C a COVID-19 Coronavirus
 23. února 2020 TUNY VITAMINU C DO WUHAN: Čína Používá vitamín C proti COVID
 21. února 2020 Tři výzkumné studie o intravenózním vitaminu C schválené pro léčbu COVID-19
 16. února 2020 Intravenózní vitamín C s časnou velkou dávkou je léčbou volby u 2019-nCov pneumonie
 13. února 2020 Pacienti s koronaviry v Číně mají být léčeni vysokodávkovým vitamínem C
 10. února 2020 VITAMIN C A JEJÍ APLIKACE PRO LÉČENÍ nCoV CORONAVIRUS: Jak vitamín C snižuje závažnost a úmrtí na závažné virové respirační choroby
 2. února 2020 Nemocniční intravenosní ošetření vitamínem C pro koronavirus a související nemoci
 30. ledna 2020 Nutriční léčba koronaviru
 26. ledna 2020 Vitamin C chrání před koronaviremCOVID-19 a léky skupin ACEI a ARB

Doporučení Americké kardiologické společnosti (ACC) a Evropské kardiologické společnosti (ESC), kterými se obvykle řídíme, stanoví neměnit zavedenou léčbu inhibitory ACE a sartany. Nestandartní situace ale vyžadují nestandartní řešení....

Tato informace je určena výhradně pro naše pacienty. Pokud mezi naše pacienty nepatříte, obraťte se s žádostí o konzultaci na svého lékaře. Nám prosím nepište ani netelefonujte.

Stručně řečeno, vědci dnes ještě nedokážou zdopovědně říci, co je pro pacienta lepší -pokračovat v účinné léčbě s možným rizikem horšího průběhu infekce Covid 19, nebo léčbu přerušit a léčit jiným způsobem.

Víme, že vstup viru Covid19/SARS2-CoV-3 do buněk se děje přes ACE2 receptor, z čehož je hypoteticky odvozováno, že uživatelé inhibitorů systému renin angiotensin, kteří jej mají touto léčbou up-regulovaný, mohou být ohroženi Covid-19 více. V odborném tisku se objevilo hned několik publikací s touto hypotézou.  V tuto chvíli je dopad up-regulace ACE2 a jeho vliv na tíži onemocnění COVID-19 ale jen obtížně ověřitelný.

Některé pokusy na zvířatech ukazují, že léky ze skupiny inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátorů receptoru pro angiotenzin II (ARB, sartany) mohou zhoršovat průbeh infekce Covid 19/SARS2. Léky těchto skupin se používají na léčbu vysokého krevního tlaku, srdečního selhání, onemocnění ledvin apod. Zjednodušeně se dá říci, že obě skupiny léků fungují podobným způsobem. Uvedené léky mají prokazatelný účinek, prodlužují pacientům život anebo zlepšují jeho kvalitu. Jedná se o velmi často předepisované medikamenty, žádný z nich není volně prodejný. Efekt těchto léků na délku a kvalitu života byl opakovaně zdokumentován v mnoha klinických studiích, díky kterým dobře víme jak léky správně předepisovat a dávkovat.

Je znepokojivé, že se na zvířatech, která užívali léky z těchto skupin, projevila větší zranitelnost plicní tkáně virem Covid-19, což je vysvětlováno zmnožením počtu receptorů v plicích. Tato data ale nelze zcela převádět na lidskou populaci. K ověření, zda je podobný efekt viditelný i u lidí je potřeba čas, který ale nemáme. Pokusy na zvířatech nepostačují k tomu, aby odborné společnosti měnily zavedená léčebná doporučení, která jsou opřená o důkazy z klinických studií (evidence based medicine).

Nicméně pacientů ohrožených Covid-19 bude přibývat, a já jsem rozhodnut se řídit primárně Lékařskou přísahou a heslem "Primum non nocere (předevšim neškodit)". Doporučení expertních komisí totiž nejsou závazná a hlavně se v průběhu času mění - právě proto aby reflektovaly aktuální informace získané z klinického výzkumu. Vím o čem mluvím, medicině se věnuji od roku 1994 a mám i  mnohaleté zkušenosti z výzkumných lékových studií jak z celé Evropy, tak z USA. Dneska prostě  nedokážeme říct, co je pro pacienta lepší, ale každý by měl mít svobodnou volbu, jak se k dané problematice postavit.

Máte-li tedy obavy z epidemie Covid-19 a užíváte léky ze skupiny ACE nebo ARB, napište na email doktor@aambulance.cz a možnosti případné změny léčby probereme. Raději změníme 100 lidem léčbu zbytečně a třeba jen na krátkou dobu, než aby jeden z nich umřel na infekci Covid 19.

Podívejte se na složení léků, které užíváte. Laick řečeno, když bude některá z účinných látek končit na -pril nebo -sartan, užíváte ACEI nebo ARB.

Mezi ACEI patří: Ramipril (Tritace, Ramipril, Piramil, Ramil apod),  Captopril (Tensiomin, Capoten), Enalapril (Enap, Berlipril, Enapril), Perindopril (Prestarium, Apo-Perindo, Perinalon, Prenessa), Lisinopril (Dapril, Diroton, Lisipril), Imidapril (Tanatril), Cilazapril (Inhibace)

Mezi ARB patří: Losartan (Lozap, Lorista, Sangona), Valsartan (Blessin, Kylotan, Valsacor, Valzap), Irbesartan (Isame, Ifirmasta, Irbec, Irbesartan), Telmisartan (Micardis, Tezeo)

ARB a ACEI jsou ale obsaženy s jinými látkami ve dvou- nebo tří-složkových preparátech, jejichž výčet zde není možný.

Ve vypjatých chvílích Vám přejme pevné nervy a hodně štěstí. O nových skutečnostech a poznatcích Vás budeme průběžně informovat buď e-mailem nebo na našem webu.
email na lékaře: doktor@aambulance.cz

Velmi oceňujeme, že respektujete omezení provozu naší ordinace vyplývající z karantenních a protiepidemických opatření. Používejte email a telefony, vyhněte se návštěvě polikliniky. 

V Břežanech ordinujeme každý den od 8 do 12 hodin. Do odvolání jsou zrušeny odpolední ordinační hodiny v úterý a čtvrtek.  V současné době neprovádíme preventivní, pracovní ani posudkové prohlídky. Akutní pacienty ošetřujeme pouze první dvě ordinační hodiny. Nechoďte na polikliniku s podezřením na jakoukoliv infekci po 10.hodině, kdy je  provoz určen výhradně chronickým pacientům.

Snažíme se reagovat na všechny příchozí emaily a telefonáty. Od dnešního dne můžete psát emailem přímo lékaři - doktor@aambulance.cz  , kam směřujte  výhradně dotazy ohledně léčby či zdravotního stavu. S požadavky na recepty, neschopenku, výpisy a objednání se nadále obracejte na sestřičku na adresách janskeho@aambulance.cz   a brezany@aambulance.cz 

Pokud se nemůžete do ordinace dovolat a potřebujete nutně mluvit s lékařem, můžete použít placenou službu volání přímo lékaři, která je zpoplatněna částkou 50 Kč/min.   Vytočte telefonní číslo 900 505 050  a zadejte  kod  707 007 a budete spojeni s MUDr.Potužníkem. (Cena hovoru linky 900 505 050 je 50 Kč/min, max. délka hovoru 24 min. Službu technicky zajišťuje Dial Telecom, společnost DoktorFone).
Covid-19 SARS 2 a ibuprofen

Při podezření na infekci koronavirem Covid-19/SARS2 raději nepoužívejte léky obsahující ibuprofen.

Světová zdravotnická organizace (WHO) nedoporučuje používat při podezření na infekci koronavirem k léčbě zvýšené teploty léky obsahující ibuprofen. Ten je na českém trhu dostupný  např. pod následujícími obchodními jmény: Brufen, Ibalgin, Apo-ibuprofen, Ibumax, Modafen, Nurofen. Těmto preparátům se tedy v době epidemie raději vyhněte. Vhodnější budou léky obsahující paracetamol.

V této fázi se jedná o doporučení, nikoliv zákaz používání ibuprofenu. Není k dispozici dostatek dat, na kterých by se mohla provést pdrobná vědecká analýza. Nicméně studie na zvířatech prokázaly horší průběh onemocnění SARS po podání ibuprofenu. To by bylo samo o sobě nedostačující, ale lékaři ve Francii upozornili na několik případů náhlého zhoršení stavu pacientů po podání ibuprofenu. Patrně nejsou vhodné ani léky obsahující kyselinu acetysalicylovou (Aspirin) a diclofenac. Zhoršení průběhu onemocnění se týká pouze infekce koronavirem Covid-19/SARS a neplatí pro chřipku a běžné virové infekty.

Je možné, že průběh koronavirové infekce Covid-19/SARS 2 zhoršují i některé léky používáné při léčbě vysokého krevního tlaku. Bližši informace z této oblasti by měly být k dispozici 19/3 ve večerních hodinách.
Karantena COVID-19 SARS 2

Zrušeny odpolední ordinační hodiny v úterý a čtvrtek. Do odvolání nepovádíme preventivní, pracovní ani posudkové prohlídky.

Vzhledem ke zpřísňujícím se protiepidemickým opatřením a doporučením lékařské profesní organizace Vás chceme požádat, abyste od dnešního dne do odvolání omezili návštěvy naší ordinace na minimum. S okamžitou platností jsme nuceni zrušit provádění preventivních prohlídek a veškeré výkony pracovně lékařských služeb. Zároveň žádáme pacienty, kteří nemají zdravotní problémy, aby odložili plánované kontroly chronických onemocnění. Co půjde, se budeme snažit řešit emailem a telefonicky. Pište na email brezany@aambulance.cz, budeme odpovídat do druhého pracovního dne. Odpolední ordinační hodiny v úterý a čtvrtek se ruší. Pro pacienty s akutními problémy jsou vyhrazeny každý den první dvě ordinační hodiny 8-10, nově i ve čtvrtek. Nechoďte na polikliniku s akutními problémy v jiné době.
Pacienty s projevy respirační infekce žádáme, aby kontaktovali nově zřízenou linku 1212 s požadavkem na testování na koronavirus. V současné chvíli otestování musí schválit hygienik, alternativně se můžete nechat otestovat jako samoplátci za cca. 2900 Kč. Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori-ktere-testuji-na-covid-19/
Po vstupu na polikliniku Vám bude změřena teplota a při podezření na nákazu koronavirem Covid19 SARS2 bude izolováni ve speciální místnosti. Další postup závisí na anamnestických údajích a klinických projevech. Stále platí, že pokud máte projevy nachlazení, tak je větší pravděpodobnost, že máte běžnou virovou infekci nebo chřipku. Ty obvykle přejdou během pár dnů a není potřeba kvůli ní vyhledávat lékařské vyšetření. Přesto se prosím izolujte v domácím prostředí požádejte nás emailem o neschopenku. Zároveň je docela možné, že alergici začínají pociťovat nástup pylové sezóny a projevy jako škrábání v krku, vodnatá rýma mohou být prvními alergickými projevy. Kontaktujte nás prosím, abychom Vám poslali recept na léky. Do lékárny pošlete vyzvednout léky někoho jiného. Pokud si musíte léky vyzvednout sami a máte projevy onemocnění dýchacích cest, zazvoňte u zadních dveří do lékárny.
Prosíme všechny naše pacienty a spoluobčany o trpělivost a součinnost s opatřeními vlády. Důrazně doporučujeme omezit veškeré kontakty se svými přáteli, rodinami, sousedy, kolegy z práce, spolužáky na minimum. Pokud budete v kontaktu s jinými lidmi chraňte se alespoň rouškou – v zájmu zachování zdraví svého i  zdraví ostatních. Podrobné informace jak s rouškou správně zacházet najdete zde: https://aambulance.cz/aktuality.php
Pokud máte možnost pracovat z domova / home office, tak ji rozhodně využijte.  Nepoužívejte hromadnou dopravu! Během karantény dodržujte zpřísněná opatření stran osobní hygieny, vyhněte se potřásání rukou, objímání, líbání na tvář... Choďte na procházky na čerstvý vzduch, ale udržujte si odstup od druhých lidí alespoň 3 m.
V případě jiných obtíží nás kontaktujte, abychom se Vám pokusili poradit nebo naplánovali Vaši návštěvu, bude-li to nutné. V případě akutních obtíží typu bolesti na hrudi, ztížené dýchání, ztráta vědomí, zástava dýchání kontaktujte samozřejmě ihned záchrannou službu na čísle 155.
Sledujte prosím náš web, web ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/ a zprávy na veřejnoprávní televizi ČT24.
Přejeme Vám pevné zdraví
MUDr.Potužník, MUDr.Drouotová, MUDr.Matoušková, Pavla Chmárová