AESCULAP AMBULANCE

Dolní Břežany

Kombinovaná ambulance praktického lékaře, internisty a kardiologa. Komplexní diagnostika a léčba na jednom místě.Pracovní neschopnost - pravidla

Povinnost vystavit neschopenku má ten lékař, který svým vyšetřením zjistil, že zdravotní stav pacienta neumožnuje vykonávat práci, to platí pro lékaře všech odborností ( ambulantní specialista, lékař v nemocnici atp.).

Od 1/1/2020 platí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou neschopenku a mění pravidla pro vystavení a vedení dočasné pracovní neschopnosti.

Povinnost vést pracovní neschopnost má ten lékař, který pacienta pro dané onemocnění léčí, určuje termíny kontrol atp. ( ošetřující lékař ).

Z této povinnosti, respektive pravomoci vystavit neschopenku, jsou vyňata pouze zařízení záchranné a pohotovostní služby.

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost v případě, kdy není pro dané onemocnění ošetřujícím lékařem.

Praktický lékař nesmí vystavit a vést pracovní neschopnost mimo svou odbornost.

Pokud jste byli posláni do naší ordinace jiným lékařem, který Vás pro dané onemocnění léčí, pouze kvůli vystavení neschopenky, nemůžeme Vám vyhovět. Nežádejte nás, abychom porušovali zákon a riskovali sankce. Lékař, který Vás k nám posílá, nesplnil svou zákonnou povinnost, v rozporu se zákonem Vás nutí ztrácet čas cestou a čekáním v naší ordinaci.

 
Formování trupu

Vyzkoušejte novou metodu formování těla, tzv.bodyshapingu.  K úbytku tuku a nárůstu svalů  dochází použitím nového přístroje Emsculpt Neo v naší ordinaci v Praze-Stodůlkách.

Jedná se o moderní metodu, při které dochází současným použití magnetické a tepelné energie k posílení svalů a úbytku tuku. Jedno půlhodinové ošetření nahradí týdny námahy v posilovně a stojí 4,500 kč. Zdravotní pojišťovny na tento zákrok nijak finančně nepřispívají. Během kombinovaného zákroku dochází působením RF(radiofrekvence) a HIFEM+ (vysokovýkonné fokusované elektromagnetické pole) v průměru k 25% nárůstu svalové hmoty a 30% redukci tuku. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách ordinace ve Stodůlkách aambulance.cz  
Telefonování jen v čase 10-13 hod

Vzhledem k značnému počtu příchozích telefonátů jsme nuceni omezit dobu pro telefonické hovory na 10:00-13:00. Díky za pochopení.

Mimo vymezenou dobu (10:00-13:00 každý den) nám prosím netelefonujte. V době kdy vyřizujeme hovor se nemůžeme věnovat pacientům. Využívejte emailovou komunikaci - brezany@aambulance.cz nebo system on-line objednávání.

V případě nutnosti telefonování mimo vymezenou dobu můžete použít zpoplatněnou službu DoktorFone, kdy platíte 20 Kč/minutu.  Zavolejte na číslo 900 202 020 a zadejte kod ordinace 707 008. Služba je dostupná každý den mezi 8:00-10:00 a v úterý a čtvrtek mezi 13:00-17:00. Více na www.doktorfone.com
Podpora Ukrajině

Pacienty z Ukrajiny a jejich rodinné příslušníky bez zdravotního pojištění ošetřujeme v našich ordinacích zcela bezplatně.

Na základě iniciativy naší ordinace vznikla webová stránka pro pomoc pro příchozí z Ukrajiny více na: http://lekariproukrajinu.cz/
O nás, bez nás....

Distancujeme se od Dotazníku spokojenosti s lékařskými službami na webu obce. Nebyli jsme o této aktivitě nijak informováni a položené otázky s námi dosud nikdo nekonzultoval.

Anonymní anketa v Dolních Břežanech je zcela nezávislá akce ze strany vedení obce. S naší kombinovanou praxí VPL/interna/kardiologie nijak nesouvisí.

Jak víte, provozujeme SPOLEČNOU LÉKAŘSKOU PRAXI, kde nás pracuje více lékařů a sestřiček. Jinak nedokážeme poptávku po našich službách uspokojit.

Rozsah a četnost preventivních prohlídek je stanoven odbornými společnostmi a zdravotními pojišťovnami. U každého pacienta se při tom zohledňuje mimo jiné věk, pohlaví, případně  některé rizikové faktory. Preventivní prohlídky se provádí nejdříve po 2 letech, nelze je provádět po 6 nebo 12 měsících. V žádném případě do prevence nepatří ultrazvuková a jiná specializovaná vyšetření. Datum preventivní prohlídky by si měli pacienti hlídat sami, lékař nebo pojišťovna může maximálně pacienta upozornit na blížící se termín.

Odmítáme posuzování kvality lékařských služeb podle času stráveného v čekárně. Snažíme se termíny objednávání dodržovat, ale i malé dítě pochopí, že pacienta ve vážném stavu musíme ošetřit přednostně. Věříme, že k nám jako pacienti máte důvěru a svou spokojenost nebo náměty ke zlepšení dokážete říci přímo nám osobně nebo emailem. Anonymní anketa na webu obce nám v tomto ohledu nijak nepomůže.

Anketa je dostupná na webu: http://dolnibrezany.cz/spokojenost-s-lekarskymi-sluzbami-v-obci-anketa/d-18054